KIẾN THỨC BẤT ĐỘNG SẢN

Cập nhật những kiến thức  về phong thuỷ, pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quy định cũng như kinh nghiệm môi giới, mua bán nhà đất.