05 quyền, nghĩa vụ và phần trăm hoa hồng môi giới nhà đất

Môi giới nhà đất ngoài am hiểu pháp luật đất đai hiện hành, còn phải nắm được các 05 quyền, nghĩa vụ cũng như mức tỷ lệ phần trăm hoa hồng môi giới nhà đất mà mình có thể được hưởng. Cụ thể như:
 

Danh Mục

Định nghĩa thù lao và phần trăm hoa hồng môi giới nhà đất

Tại Điều 64 Luật Kinh doanh Bất động sản:

THÙ LAO môi giới là khoản tiền bên được môi giới phải thanh toán cho bên môi giới không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, sang nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản mà bên được môi giới nhà đất ký kết với đối tác của họ, đây thực chất là tiền công phải trả cho bên môi giới được quy định hay còn gọi là phần trăm hoa hồng cho môi giới nhà đất.

Tại Điều 65 Luật Kinh doanh Bất động sản:

Hoa hồng môi giới bất động sản được tính dựa trên kết quả môi giới theo phần trăm giá trị giao dịch giữa bên được môi giới và đối tác của họ. Nói một cách khác, mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng được quy định. Phần trăm hoa hồng môi giới nhà đất là một khoản tiền người môi giới được trả để tìm người mua nhà, đất hay cho thuê bất động sản cho bên cần bán, cần cho thuê.

Người môi giới nhà đất trong quá trình tìm hiểu các sản phẩm để tiến hành giới thiệu  mua bán đã phải tìm hiểu hồ sơ pháp lý dự án bất động sản, nên trước khi thực hiện việc tư vấn, môi giới thì đôi bên phải thương lượng với nhau về khoản thù lao, tỷ lệ hoa hồng mà môi giới nhà đất có thể nhận được khi tìm được khách hàng mua, thuê nếu thực hiện giao dịch hợp đồng hợp pháp và thành công.

Quyền, nghĩa vụ và phần trăm hoa hồng môi giới nhà đất
Quyền, nghĩa vụ và phần trăm hoa hồng môi giới nhà đất

Mức hoa hồng môi giới bất động sản chung trên thị trường

Mức phí phần trăm hoa hồng môi giới nhà đất do các bên tự thỏa thuận theo tỷ lệ phần trăm của giá trị hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản hoặc tỷ lệ phần trăm chênh lệch giữa giá bán bất động sản và giá của người được môi giới đưa ra hoặc số tiền cụ thể do các bên thỏa thuận với nhau trong hợp đồng môi giới bất động sản. Trên thị trường hiện nay môi giới nhà đất sử dụng các hình thức phổ biến là: Thỏa thuận với bên cần bán để hưởng theo phần trăm của giá trị tài sản đó. Tại TP.HCM thì khoản tiền hoa hồng mà môi giới nhà đất nhận được khi bán được nhà đất, khoảng từ 1% đến 2% tổng giá trị tài sản giao dịch. Tuy nhiên, thị trường vẫn có rất nhiều các công ty môi giới bất động sản sẵn sàng trả mức hoa hồng khá cao hơn để tăng tính cạnh tranh, tùy theo phúc lợi khác nhau. Cùng khoản hoa hồng đó có những công ty thưởng theo quý, theo năm, theo tháng…..cùng các chính sách ưu đãi khác nên những môi giới bất động sản chuyên nghiệp có mức thu nhập rất là khủng, mà nhiều có thể ao ước.

Mức phí môi giới cho thuê nhà đất căn hộ

Thông thường thì người môi giới sẽ tìm khách thuê và ký hợp đồng thuê trên 01 năm thì được phí hoa hồng cho thuê nhà của chủ nhà là 01 tháng tiền thuê nhà. (Có trường hợp chủ nhà còn cho 02 tháng tiền thuê nếu ký hợp đồng thuê trên 02 năm). Việc khách thuê ở vài tháng rồi trả nhà thì coi như vi phạm hợp đồng và chịu mất tiền cọc thuê nhà (Số tiền cọc này coi như bù vào khoảng trả phí cho người môi giới). Trên đây là dẫn chứng trên thị trường thuê nhà, quan trọng là hai bên phải thương lượng với nhau.

Quyền của bên môi giới nhà đất

 • Yêu cầu bên được môi giới cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản.
 • Được nhận phần trăm hoa hồng phí môi giới nhà đất theo thỏa thuận hợp đồng.
 • Được nhận 50% trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết.
 • Thuê tổ chức, cá nhân môi giới khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng môi giới bất động sản với bên được mua giới nhưng phải chịu trách nhiệm trước bên được mua giới về kết quả môi giới.
 • Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng môi giới bất động sản khi bên được môi giới vi phạm điều kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của bên môi giới nhà đất

 • Thực hiện đúng hợp đồng môi giới bất động sản đã ký;
 • Cung cấp thông tin về bất động sản được đưa vào kinh doanh và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp;
 • Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, sang nhượng, thuê, thuê mua bất động sản;
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
 • Thường xuyên báo cho bên được môi giới biết về tiến độ thực hiện công việc và phối hợp với bên được mua giới để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc;
 • Chịu mọi chi phí liên quan đến phạm vi công việc mà mình thực hiện.

Liên hệ để nhận tư vấn:

Điện thoại: 0979 770 480

Website: https://hailongland.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/hailonglands

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.